CHORAL SPEAKING STATE LEVEL ( 30/06/2009)

TAMIL SOCIETY ACTIVITY(02/10/2009)
BENGKEL BM DAN BI

Bengkel penulisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris telah diadakan
di SJK(T) Kuala Terla bersamaan dengan tarikh 28 Mac 2009. Guru-guru
dan murid tahun telah menyertai bengkel ini. Encik Azri dan Pn Sulochana
telah mengendalikan bengkel ini dengan jayanya.

HARI PENYAMPAIAN HADIAH

Hari Penyampaian Hadiah bagi Tahun 2008 telah disambut dengan
sederhana sahaja. Namun begitu, sambutan itu memberi makna
kepada semua guru dan pelajar sekolah ini.

PIAGAM PELANGGAN

SJK(T) TANAH RATA
BERUSAHA MENINGKATKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM UNTUK
MEWUJUDKAN MURID-MURID YANG
BERILMU, BERKEBOLEHAN
BERTANGGUGJAWAB SERTA
BERDISIPLIN BERDASARKAN KEHENDAK
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA,
PENGISISAN WAWASAN PENDIDIKAN
SETERUSNYA MEMENUHI HASRAT
WAWASAN 2020

MISI SEKOLAH

MEMPERKEMBANGKAN
POTENSI INDIVIDU MELALUI
PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI SELARAS DENGAN
HASRAT WAWASAN
PENDIDIKAN

VISI SEKOLAH

MELAHIRKAN PELAJAR YANG
BERKUALITI, BERKETERAMPILAN
SERTA
BERGUNA KEPADA
KELUARGA DAN NEGARA